۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر | Tuesday 25 September 2018  
   
   
   
         
:: سامانه  مجازی ارتباطات و تبادلات فرهنگی استادان و نخبگان دانشگاه

به گزارش خبرنگار نشست هم اندیشی استادان و نخبگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نخستین پنل روز دوم این هم اندیشی با حضور حجت الاسلام فرهادزاده، مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه و اساتید حاضر با کارگاه زندگی با نشاط و تدریس دکتر نوری، استاد دانشگاه بهشتی آغاز شد. دکتر نوری در این کارگاه در ابتدا عنوان کرد: بحث زندگی با نشاط فرایندی است که از بدو تولد آغاز می شود زمانیکه ازدواجی صورت می گیرد اگر انتخاب درست باشد در دل آن خانواده آرامش برقرار می شود و زمینه برای اینکه روند تربیتی فرزندان مناسب باشد، وجود دارد. وی در ادامه افزود: تا مدتها روانشناسی به بحث ناهنجاری ها و مشکلات روانی می پرداخت اما بعدها به حوزه روانشناسی مبت گرا در سطح فردی و اجتماعی گرایش پیدا کرد. انسان ها با این روانشناسی ظرفیت عشق ورزی ، تقویت مهارت های بین فردی، احساس زیباشناختی، پشتکار و استقامت، نوآوری و ابتکار، معنویت، شجاعت و بخشش ایجاد می شود. دکتر نوری با اشاره به اینکه امروز در جامعه غربی فردگرایی شدیدی را مشاهده می کنیم نباید ما نیز چنین الگویی را برای فرزندانمان ارائه دهیم بلکه باید جمع گرایی را در وجودشان تقویت کنیم، توضیح داد: شادی و نشاط در زندگی فردی و اجتماعی بسیار با اهمیت است شادی صرفا خندیدن و شادی های لحظه ای نیست یک مومن شادی اش در چهره اش است. این استاد کارگاه شادکامی درباره اهمیت یادگیری تکنیک هایی که هیجانات منفی را مدیریت کرده و هیجانات مثبت را تقویت می کند، توضیح داد:نخست باید بر هیجانات مثبت در زندگی تکیه کنیم دوم توجه به توانایی های مثبت افراد است 24 توانمندی طبق یک بررسی مشخص شده که برای سبک فرزندپروری مدنظر قراردهیم. سوم زندگی است که در آن قصد و هدف وجود داشته باشد هم در هیجانات مثبت ما موثر هستند. وی با بیان اینکه میزانی از استرس و اضطراب برای فعالیت های روزانه ما نیاز است، افزود: هیجانات مثبت هیجان هایی هستند که نخست معطوف به گذشته اند، دوم معطوف به آینده و سوم می تواند معوف به زمان حال باشد. اگر ما بتوانیم بر خاطرات خوبمان تمرکز کنیم، همیشه شکرگزار باشیم اینها در ایجاد هیجانات مثبت موثر است. وی با آموزش فن تقدیر و سپاس مثل دیدارهای تشکر آمیز و نامه های تشکر آمیز گفت: یک سری هیجانات مربوط به آینده می شود اینکه ما احساس امید و خوش بینی و اطمینان داشته باشیم بررسی ها نشان میدهد که افراد افسرده افرادی مأیوس و از نظر عاطفی تهی هستند. اینها امیدی به آینده ندارند و نمیتوانند به دیگران اعتماد کنند. ما باید بتوانیم هیجانات نسبت به آینده را هم زیاد کنیم. دکتر نوری درباره هیجان های مثبت مربوط به زمان حال توضیح داد: اینها هیجان های لحظه ای هستند که پایدار هم نیستند. برخی از هیجان های زمان حال فعالیت هایی مثل ورزش کردن یا بازی کردن یا آموزش دادن به دیگران است. ما خیلی مواقع به علت زندگی شهری از خیلی از این مسائل غافل می شویم. وی با اشاره به اینکه هر اندازه که ما برای تربیت فرزندانمان وقت بگذاریم بیشتر نتیجه مثبت خواهیم گرفت، 24 توانمندی مثبت شخصی را تشریح کرد و گفت: دوست داشته شدن، شهروندی و مسئولیت پذیری، انصاف و برابری، رهبری، کنترل بر خود، احتیاط و دوراندیشی تواضع و فروتنی و... برخی از این توانمندی ها است. دکتر نوری در پایان مباحثش درباره داشتن هدف و معنا در زندگی، یادآور شد: این هدف باعث می شود که فرد به پوچی، افسردگی و بی هدفی نرسد. درصد بالای افراد افسرده اقدام به خودکشی می کنند چرا که قصد و معنایی در زندگی اش ندارد. وی اظهار داشت: یکی از راه های درمان افسردگی تقویت روابط اجتماعی است اگر ما ارتباط اجتماعی مان براساس درک متقابل، همدلی و دلسوزی و کمک به افراد در حد توان و ایجاد احساس امنیت در فردی باشد، به موفقیت و آرامش بیشتری خواهیم رسید. به گزارش خبرنگار نشست هم اندیشی استادان و نخبگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نخستین پنل روز دوم این هم اندیشی با حضور حجت الاسلام فرهادزاده، مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه و اساتید حاضر با کارگاه زندگی با نشاط و تدریس دکتر نوری، استاد دانشگاه بهشتی آغاز شد. دکتر نوری در این کارگاه در ابتدا عنوان کرد: بحث زندگی با نشاط فرایندی است که از بدو تولد آغاز می شود زمانیکه ازدواجی صورت می گیرد اگر انتخاب درست باشد در دل آن خانواده آرامش برقرار می شود و زمینه برای اینکه روند تربیتی فرزندان مناسب باشد، وجود دارد. وی در ادامه افزود: تا مدتها روانشناسی به بحث ناهنجاری ها و مشکلات روانی می پرداخت اما بعدها به حوزه روانشناسی مبت گرا در سطح فردی و اجتماعی گرایش پیدا کرد. انسان ها با این روانشناسی ظرفیت عشق ورزی ، تقویت مهارت های بین فردی، احساس زیباشناختی، پشتکار و استقامت، نوآوری و ابتکار، معنویت، شجاعت و بخشش ایجاد می شود. دکتر نوری با اشاره به اینکه امروز در جامعه غربی فردگرایی شدیدی را مشاهده می کنیم نباید ما نیز چنین الگویی را برای فرزندانمان ارائه دهیم بلکه باید جمع گرایی را در وجودشان تقویت کنیم، توضیح داد: شادی و نشاط در زندگی فردی و اجتماعی بسیار با اهمیت است شادی صرفا خندیدن و شادی های لحظه ای نیست یک مومن شادی اش در چهره اش است. این استاد کارگاه شادکامی درباره اهمیت یادگیری تکنیک هایی که هیجانات منفی را مدیریت کرده و هیجانات مثبت را تقویت می کند، توضیح داد:نخست باید بر هیجانات مثبت در زندگی تکیه کنیم دوم توجه به توانایی های مثبت افراد است 24 توانمندی طبق یک بررسی مشخص شده که برای سبک فرزندپروری مدنظر قراردهیم. سوم زندگی است که در آن قصد و هدف وجود داشته باشد هم در هیجانات مثبت ما موثر هستند. وی با بیان اینکه میزانی از استرس و اضطراب برای فعالیت های روزانه ما نیاز است، افزود: هیجانات مثبت هیجان هایی هستند که نخست معطوف به گذشته اند، دوم معطوف به آینده و سوم می تواند معوف به زمان حال باشد. اگر ما بتوانیم بر خاطرات خوبمان تمرکز کنیم، همیشه شکرگزار باشیم اینها در ایجاد هیجانات مثبت موثر است. وی با آموزش فن تقدیر و سپاس مثل دیدارهای تشکر آمیز و نامه های تشکر آمیز گفت: یک سری هیجانات مربوط به آینده می شود اینکه ما احساس امید و خوش بینی و اطمینان داشته باشیم بررسی ها نشان میدهد که افراد افسرده افرادی مأیوس و از نظر عاطفی تهی هستند. اینها امیدی به آینده ندارند و نمیتوانند به دیگران اعتماد کنند. ما باید بتوانیم هیجانات نسبت به آینده را هم زیاد کنیم. دکتر نوری درباره هیجان های مثبت مربوط به زمان حال توضیح داد: اینها هیجان های لحظه ای هستند که پایدار هم نیستند. برخی از هیجان های زمان حال فعالیت هایی مثل ورزش کردن یا بازی کردن یا آموزش دادن به دیگران است. ما خیلی مواقع به علت زندگی شهری از خیلی از این مسائل غافل می شویم. وی با اشاره به اینکه هر اندازه که ما برای تربیت فرزندانمان وقت بگذاریم بیشتر نتیجه مثبت خواهیم گرفت، 24 توانمندی مثبت شخصی را تشریح کرد و گفت: دوست داشته شدن، شهروندی و مسئولیت پذیری، انصاف و برابری، رهبری، کنترل بر خود، احتیاط و دوراندیشی تواضع و فروتنی و... برخی از این توانمندی ها است. دکتر نوری در پایان مباحثش درباره داشتن هدف و معنا در زندگی، یادآور شد: این هدف باعث می شود که فرد به پوچی، افسردگی و بی هدفی نرسد. درصد بالای افراد افسرده اقدام به خودکشی می کنند چرا که قصد و معنایی در زندگی اش ندارد. وی اظهار داشت: یکی از راه های درمان افسردگی تقویت روابط اجتماعی است اگر ما ارتباط اجتماعی مان براساس درک متقابل، همدلی و دلسوزی و کمک به افراد در حد توان و ایجاد احساس امنیت در فردی باشد، به موفقیت و آرامش بیشتری خواهیم رسید. انتهای پیام/نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 16:50- 1397/7/3
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :

:: جستجوی سریع

:: نظرسنجی
 رضايت مندي شما از سايت چه ميزان است ؟
 

 نتیجه نظرخواهی
:: پیوندهای مفید
 

تمامی حقوق این وب سایت برای سمات محفوظ است
طراحی و گسترش ، پارس فناوران