۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر | Tuesday 25 September 2018  
   
   
   
         
:: سامانه  مجازی ارتباطات و تبادلات فرهنگی استادان و نخبگان دانشگاه

کارگروه طرح زندگی با حضور اساتید علوم پزشکی برگزار شد کارگروه طرح زندگی با تدریس دکتر بختیاری از اساتید دانشگاه شهید بهشتی عصر روز گذشته در حاشیه هم اندیشی اساتید و نخبگان نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. به گزارش خبرنگار نشست، کارگروه «طرح زندگی» در ادامه مراسم هم اندیشی اساتید و نخبگان نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عصر روز گذشته،6 آبان ماه با تدریس دکتر بختیاری از اعضای هیئت علمی این دانشگاه و با حضور خانواده ها و اساتید علوم پزشکی نهاد رهبری در سالن اجتماعات مجتمع خزرآباد ساری برگزار شد. دکتر بختیاری در ابتدای این کارگروه تعدادی برگه سوال و آزمون در اختیار حضار در کارگاه قرار داد و تقاضا کرد که به پرسش ها و مباحث برگه ها تأمل کرده و پاسخ دهند. وی در ادامه کارگاه با ارائه پاورپوینتی از مباحث خانواده و ارتباط درمانی خطاب به اساتید گفت: امروزه همه می دانیم که تنها در زندگی سالم بودن جسمی کافی نیست باید از خود بپرسیم که آیا چرخ زندگی ما درست کار می کند یا خیر؟ ما باید در همه ابعاد روانی، جسمانی و شناختی توازن برقرار کرده و مباحث اجتماعی، شغلی، جسمانی، هیجانی و معنویمان را مورد بررسی و واکاوی قراردهیم. وی با اشاره به اینکه ما به عنوان استاد دانشگاه در بین فضاهای دانشجویی، اساتید، خانواده، دوستان و... باید ارتباط مناسب و صحیح برقرار کنیم، افزود: حتی مباحثی که در پایان نامه های دانشجویان مطرح می کنیم یا پیام های دیداری، نوشتاری، زبان بدن و کلماتمان باید به گونه صحیح ادا شود. دکتر بختیاری با ارائه مثال هایی درباره روابط همسران یا کارکنان در مکان های شغلی گفت: ما انتظار داریم همه حرف ما را خوب گوش دهند اما ممکن است که این کار را انجام ندهند رفتارهای غیر کلامی هم در ارتباطاتمان موثر است اینکه تماس چشمی، تکان سر، لبخند، نشان دادن علاقه، متمایل شدن به سمت گوینده و استفاده از تن صدایمان باید چگونه باشد نیازمند آموزش است. وی در ادامه بحث درباره خوب گوش کردن به صحبت های دیگران و توجه به احساساتشان به ویژه در بین خانواده عنوان کرد: یک شنونده خوب مکالمات دیگران را قطع نمی کند، درگیر چند مکالمه نمی شود ، احساسات دیگران را درک می کند و بیشتر سعی می کند به دیگران گوش دهد. وی درباره چند دسته شخصیت افراد گفت: عده ای بیشتر اوقات تلاش می کنند تا بگویند حق با خودشان است اما دیگران به راحتی می پذیرند که حق با شماست چرا که نمی خواهند جنجال به پا کنند اما در خفا دیگران را علیه ما تحریک میکنند. وی در بخش دیگری از صحبت هایش سبک های ارتباطی پرخاشگرانه اشاره کرد و گفت: زنان و مردان از لحاظ موارد مختلف با هم تفاوت دارند به همین دلیل است که نحوه صحبت کردن آقایان در سخنرانی ها متفاوت است و خانوم ها مکالماتشان متفاوت از آقایان است. دکتر بختاری روابط معنادار افراد با همسران و دیگر افراد را بررسی کرد و گفت:در اینجا شما دو نمونه رفتار توام با احترام با همسرتان و دو نمونه رفتار توام با احترام با دانشجویانتان را بنویسید. سپس اساتید برخی از این موارد را یادداشت کرده و به دکتر بختیاری تحویل دادند که برخی از آنها در کارگاه قرائت شد. وی با تأکید بر اهمیت رشد شناختی اساتید دانشگاه گفت: برای رشد شناختی کتاب زیاد بخوانید کتاب های دانشگاهی هم کفایت نمی کند حتما به اشتراک مجلات دربیاید و این هم مجلات علمی را شامل نمی شود. نمونه یک جدول هم در پکیج شما ارائه شده که آن را حل کنید. وی درباره نحوه چگونه خوشحال بودن گفت: همه ما دنبال مالکیت و لذت هستیم اما اینکه چه چیز ما را خوشحال می کند، نه پول و لذت و نه مالکیت، خوشبختی نمی آورد. دنیا براساس قانون است آنچه که در زندگی اتفاق می افتد قانونمند است ما باید پیامدها را ببینیم. برای خوشبختی مان باید به اطرافیانمان تأثیر بگذاریم کار بهتر انجام دهیم زندگی دیگران و خود را تعالی ببخشیم تا به آرامش درونی برسیم. دکتر بختاری در پایان کارگاه درباره تعالی معنوی و اهمیت آن گفت:زمانی که ما احساس تعلق داشته باشیم یعنی خود را عنصری از دنیای بزرگ ببینیم اینها همه عناصر در دنیا است و احساس تعلق ما جزئی از آفرینش و خلقت است. عبادت و نیایش در زندگی ما موثر است بهتر است در لحظه زندگی کنیم با افراد مهربان و با شفقت مرتبط بوده و به دنبال بصیرت پیدا کردن باشیم. در نهایت کسی که وقتش را صرف دیگران می کند درذحال تعالی معنوی است. به گزارش خبرنگار نشست، کارگروه «طرح زندگی» در ادامه مراسم هم اندیشی اساتید و نخبگان نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عصر روز گذشته،6 آبان ماه با تدریس دکتر بختیاری از اعضای هیئت علمی این دانشگاه و با حضور خانواده ها و اساتید علوم پزشکی نهاد رهبری در سالن اجتماعات مجتمع خزرآباد ساری برگزار شد. دکتر بختیاری در ابتدای این کارگروه تعدادی برگه سوال و آزمون در اختیار حضار در کارگاه قرار داد و تقاضا کرد که به پرسش ها و مباحث برگه ها تأمل کرده و پاسخ دهند. وی در ادامه کارگاه با ارائه پاورپوینتی از مباحث خانواده و ارتباط درمانی خطاب به اساتید گفت: امروزه همه می دانیم که تنها در زندگی سالم بودن جسمی کافی نیست باید از خود بپرسیم که آیا چرخ زندگی ما درست کار می کند یا خیر؟ ما باید در همه ابعاد روانی، جسمانی و شناختی توازن برقرار کرده و مباحث اجتماعی، شغلی، جسمانی، هیجانی و معنویمان را مورد بررسی و واکاوی قراردهیم. وی با اشاره به اینکه ما به عنوان استاد دانشگاه در بین فضاهای دانشجویی، اساتید، خانواده، دوستان و... باید ارتباط مناسب و صحیح برقرار کنیم، افزود: حتی مباحثی که در پایان نامه های دانشجویان مطرح می کنیم یا پیام های دیداری، نوشتاری، زبان بدن و کلماتمان باید به گونه صحیح ادا شود. دکتر بختیاری با ارائه مثال هایی درباره روابط همسران یا کارکنان در مکان های شغلی گفت: ما انتظار داریم همه حرف ما را خوب گوش دهند اما ممکن است که این کار را انجام ندهند رفتارهای غیر کلامی هم در ارتباطاتمان موثر است اینکه تماس چشمی، تکان سر، لبخند، نشان دادن علاقه، متمایل شدن به سمت گوینده و استفاده از تن صدایمان باید چگونه باشد نیازمند آموزش است. وی در ادامه بحث درباره خوب گوش کردن به صحبت های دیگران و توجه به احساساتشان به ویژه در بین خانواده عنوان کرد: یک شنونده خوب مکالمات دیگران را قطع نمی کند، درگیر چند مکالمه نمی شود ، احساسات دیگران را درک می کند و بیشتر سعی می کند به دیگران گوش دهد. وی درباره چند دسته شخصیت افراد گفت: عده ای بیشتر اوقات تلاش می کنند تا بگویند حق با خودشان است اما دیگران به راحتی می پذیرند که حق با شماست چرا که نمی خواهند جنجال به پا کنند اما در خفا دیگران را علیه ما تحریک میکنند. وی در بخش دیگری از صحبت هایش سبک های ارتباطی پرخاشگرانه اشاره کرد و گفت: زنان و مردان از لحاظ موارد مختلف با هم تفاوت دارند به همین دلیل است که نحوه صحبت کردن آقایان در سخنرانی ها متفاوت است و خانوم ها مکالماتشان متفاوت از آقایان است. دکتر بختاری روابط معنادار افراد با همسران و دیگر افراد را بررسی کرد و گفت:در اینجا شما دو نمونه رفتار توام با احترام با همسرتان و دو نمونه رفتار توام با احترام با دانشجویانتان را بنویسید. سپس اساتید برخی از این موارد را یادداشت کرده و به دکتر بختیاری تحویل دادند که برخی از آنها در کارگاه قرائت شد. وی با تأکید بر اهمیت رشد شناختی اساتید دانشگاه گفت: برای رشد شناختی کتاب زیاد بخوانید کتاب های دانشگاهی هم کفایت نمی کند حتما به اشتراک مجلات دربیاید و این هم مجلات علمی را شامل نمی شود. نمونه یک جدول هم در پکیج شما ارائه شده که آن را حل کنید. وی درباره نحوه چگونه خوشحال بودن گفت: همه ما دنبال مالکیت و لذت هستیم اما اینکه چه چیز ما را خوشحال می کند، نه پول و لذت و نه مالکیت، خوشبختی نمی آورد. دنیا براساس قانون است آنچه که در زندگی اتفاق می افتد قانونمند است ما باید پیامدها را ببینیم. برای خوشبختی مان باید به اطرافیانمان تأثیر بگذاریم کار بهتر انجام دهیم زندگی دیگران و خود را تعالی ببخشیم تا به آرامش درونی برسیم. دکتر بختاری در پایان کارگاه درباره تعالی معنوی و اهمیت آن گفت:زمانی که ما احساس تعلق داشته باشیم یعنی خود را عنصری از دنیای بزرگ ببینیم اینها همه عناصر در دنیا است و احساس تعلق ما جزئی از آفرینش و خلقت است. عبادت و نیایش در زندگی ما موثر است بهتر است در لحظه زندگی کنیم با افراد مهربان و با شفقت مرتبط بوده و به دنبال بصیرت پیدا کردن باشیم. در نهایت کسی که وقتش را صرف دیگران می کند درذحال تعالی معنوی است. انتهای پیام/نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 17:07- 1397/7/3
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :

:: جستجوی سریع

:: نظرسنجی
 رضايت مندي شما از سايت چه ميزان است ؟
 

 نتیجه نظرخواهی
:: پیوندهای مفید
 

تمامی حقوق این وب سایت برای سمات محفوظ است
طراحی و گسترش ، پارس فناوران